English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker

 

Om Andungen

Det er grunn til å tro at psykisk sykdom hos mor eller far vil innebære belastninger på barn, vil farge deres personlighetsutvikling og livsmestring, og vil ha betydning for deres psykiske helse som voksen.

Det er videre grunn til å tro at samtalegrupper for voksne med slik bakgrunn vil avsløre likhetstrekk dem i mellom, gi fellesskapsfølelse og åpne for utveksling av følelsesmessig viktige erfaringer.

Andungens hovedmålsetning er å:

  • Sette fokus på voksne med en oppvekst med psykisk sykdom hos mor eller far.
  • Demonstrere samtalegruppens anvendbarhet som nyttig mentalhygienisk redskap for dem.
  • Samle kunnskap om fellestrekk og belastninger som kan være til nytte i forebyggende behandlingsrettede til tak overfor både voksne og barn med slik bakgrunn.

Noen flere visjoner

Samtalegrupper for voksne barn av psykisk syke danner rammen for Andungen. I tillegg ønsker vi:

  • å prøve ut om tilnærmingen også er anvendbar overfor andre typer pårørende innen psykiatri.
  • i samarbeid med ROM (råd og muligheter), som er et brukestyrt senter, å tilby opplæring av pårørende/brukere til å bruke av sin erfaringskompetanse til å holde foredrag og undervisning for fagfolk, organisasjoner og brukere.