English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker


Andungens medarbeidere

Helge A. Sølvberg
Faglig leder og gruppeleder

 

Helge A. Sølvberg er psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi og klinisk familiepsykologi. Han har langvarig utdanning i gruppepsykoterapi og har mange års erfaring i et bredt felt av psykisk helsevern.

Han har i mange år også drevet forskning og undervisning innenfor feltet psykisk sykdom og familiesamspill.


 

Ellen Gro Walnum
Daglig leder og gruppeleder

 

Ellen Gro Walnum har kontorfaglig bakgrunn og bakgrunn som selvstendig næringsdrivende brukskunstner.

Hun har erfaringskompetanse fra selv å ha vokst opp med en psykisk syk mor, og bruker av denne erfaringen i sitt arbeide.

Hun har de siste seks årene drevet utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet over temaene barn/voksne barn av psykisk syke

Fra 01.01.06 er hun ansatt som barnerepresentant/erfaringskonsulent i Klinikk for psykiatri og avhengighet.
 


 

Inger Marie Aase
Gruppeleder og representant for gruppelederne i ledergruppen

 

Inger Marie Aase har omfattende pedagogisk og gestaltterapeutisk utdannelse, og har arbeidet med undervisning og sosialt arbeide. Siden 1997 har hun drevet egen praksis med individuelle samtaler, kurs og grupper.

Hun har erfaring med å ha en psykisk syk far, og har også opplevd traumatiske kriser og det å ha en kronisk fysisk sykdom. Dette er viktige livserfaringer som preger hennes måte å arbeide på.
 


 

Reidun Keim
Gruppeleder

 

Reidun Keim er utdannet telegrafist og høyskolekandidat i kunst- og kulturforvaltning. Hun har arbeidserfaring fra bl.a Norges Blindeforbund og Redd Barna og har jobbet med kunstformidling.

Hun har erfaringsbakgrunn med en psykisk syk mor, og har vært gruppemedlem i Andungen. For tiden utdanner hun seg til kunstterapeut.