English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker


Om gruppene

Basisgrupper - Temasamlinger - Samlinger med fri samtale - Videregående grupper - Åpen gruppe - Grupperegler - Gruppeledelse

 Andungen tilbyr samtalegrupper for voksne barn av psykisk syke. Samtalegruppen er ment som et mentalhygienisk hjelpemiddel for å bearbeide en vanskelig oppvekst. Medlemmene er ikke pasienter, men mennsker som har levd med store belastninger.

Vi tilbyr det vi kaller basisgrupper, videregående gruppe uten tidsbegrensning, og åpne grupper/åpent hus.
 

Basisgrupper

De som ikke tidligere har deltatt i samtalegruppe i regi av  Andungen, starter først i en basisgruppe. Basisgruppen har 5 -8 medlemmer, og har to gruppeledere. Det er 11 gruppesamlinger av halvannen times varighet, en gang i uken (10 samlinger pluss en oppsummering).

Alle medlemmene forplikter seg til å møte til de 11 samlingene. Det blir ikke tatt inn nye medlemmer etter de første samlingene, slik at medlemmene kan føle trygghet for gruppen vil bestå av de samme gjennom hele gruppeforløpet.

Presentasjonssamling

Den første gruppesamlingen er en presentasjonssamling, der medlemmene får informasjon om hva som skal skje i gruppene, og hvor de kan bli kjent med hverandre og gruppelederne.

Temasamlinger

De første fem samlingene består av møter med temainnspill. Følgende temaer blir presentert:
 

(Denne siden er ikke oppdatert med nye temainnspill men dette vil komme om ikke så lenge)

1. Traumatiske situasjoner og omsorgsforhold

Fremstilling av allmennmenneskelige reaksjoner og mentalhygiene ved tap og skrekkopplevelser. Presentasjon av enkel modell ved hjelp av to plansjer:          

       

2. Følelser og følelsesbevissthet

Presentasjon av enkel modell for tenkning omkring følelser, følelsesbevissthet og følelseshåndtering. Også her benyttes to plansjer:

      

3. Roller og samspill mellom mennesker

Presentasjon av enkel modell for analyse av psykisk modenhet og samspill mellom mennesker basert på transaksjonsanlysemodellen (T.A.) til Eric Berne med modifikasjoner inspirert av Virginia Satir.

 

Samlinger med fri samtale

De neste 5 samlingene har en fri form, der det er opp til hver enkelt hvor mye en vil bringe inn.

Oppsummeringssamling

Den siste samlingen benyttes til oppsummering og tilbakemelding fra medlemmene.


 

Videregående grupper

Etter å ha fullført basisgruppen får medlemmene tilbud om å fortsette i en videregående gruppe der det ikke er tidsbegrensning. Møtene skjer også her ukentlig, og er av halvannen timers varighet. I videregående gruppe må medlemmene være forberedt på at noen av dem de kjenner slutter, og at det blir tatt inn nye medlemmer.


 

Åpen gruppe

I tillegg til basisgrupper og videregående grupper tilbyr prosjekt Andungen også åpen gruppe/åpent hus. Det er åpen gruppe annenhver torsdag (oddetallsuker) etter avtale. For å gjøre avtale om åpen gruppe kan du ringe, sende en e-post eller SMS.

Man trenger ikke melde seg på til åpen gruppe, og man forplikter seg ikke til å komme hver gang.


 

Grupperegler

Gruppereglene er laget for å beskyttet det enkelte medlemmet og gruppen som helhet. Det er regler som man gjennom flere års erfaring har funnet nyttige i forbindelse med samtalegrupper.

 • Det er absolutt taushetsplikt både når det gjelder hvem som deltar i gruppen og når det gjelder de personlige forhold det blir snakket om.
 • Man bør unngå kontakt med hverandre mellom gruppesamlingene. Erfaring tilsier at slik kontakt for noen kan føre til belastninger som det er vanskelig å si nei til.
 • Det er viktig at alle er friske nok til å kunne nyttiggjøre seg en samtalegruppe. Dersom man er suicidal eller psykotisk kan det være vanskelig å samle seg om det som foregår i gruppene. Dette vil være uheldig både for den det gjelder og for resten av gruppen. I gruppen er det viktig å kunne være til stede som den man er, uten å skremme hverandre og uten være redd for hva andre kan komme til å gjøre.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i gruppene. Dette gjelder både alkohol, narkotika, B-preparater (som Valium, Vival, Rohypnol) og annen form for rus. Er man påvirket av rusmidler, kan man være til sjenanse for andre, og man vil ikke ha nytte av det som foregår.
 • Ved fravær skal det gis beskjed pr. telefon, SMS eller e-post på forhånd.
 • Dersom du ønsker å slutte i gruppen, må du gi beskjed i minst to samlinger på forhånd. Dette for at både du og gruppen skal få anledning til å ta farvel med hverandre, for at resten av gruppen skal slippe å lure på hvorfor du sluttet, og for å unngå skyldfølelse hos dem som er igjen.
 • Enhver er sin egen lykkes smed. Du kan få stort utbytte av å lytte til hva andre sier og forteller, men det er ditt ansvar å ta plass i gruppen slik at den kan bli mest mulig nyttig for deg.

Gruppeledelse

Både basisgruppene og videregående grupper har to gruppeledere. En gruppeleder med profesjonell kompetanse og en gruppeleder med erfaringskompetanse.

Sikring av kompetanse hos gruppelederne:

 • Kompetanse hos gruppelederne
  • Gruppeanalyse
  • Familieterapi
  • Gestaltterapi
  • Erfaringskompetanse
 • Veiledning
  • 1 1/2 time hver annen uke.
 • To gruppeledere
  • Ettersamtale etter hvert gruppemøte.

Gruppeleders funksjoner:

 • Tilrettelegging av rammene for møtet:
  • Tilrigging av rommet med riktig antall stoler i sirkel.
  • Passe tiden.
  • Eliminere ytre forstyrrelser.
 • Skape rom for åpenhet, nærhet, trygghet og mot hos deltakerne
  • ved lun tilstedeværelse
  • ved kommentarer og oppklarende spørsmål
 • Etter de første strukturerende møter skal en ikke ta mer oppmerksomhet og plass som gruppeleder enn høyst nødvendig
  • ikke svare på spørsmål
  • ikke forelese