English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker

 

Innsamling av data/forskning

Registreringsrutiner - Intervju/forsamtaleFremmøteoversikt og gruppemøtereferat - Spørreskjema Selvvurderingsskjema - Rapporter - Forskningsveiledning

Prosjekt Andungen har som et av tre hovedmål å samle og formidle kunnskap om målgruppen "voksne barn av psykisk syke". Dette har vært et sørgelig forsømt område innen forskningen. Gjennom intervju, spørreskjemaer og samtalegruppene prøver vi å samle inn data som kan benyttes i forskningsøyemed.

Registreringsrutiner

  • Intervju før tildeling av plass.
  • Spørreskjema
  • Fremmøteoversikt
  • Gruppemøtereferat
  • Selvvurderingsskjema
  • Oversikt over utadrettet virksomhet.  

Intervju/forsamtale

Det blir gjennomført forsamtaler med alle som ønsker å delta i samtalegruppe i prosjektet. Forsamtaler skjer i fri form og blir gjennomført av samme medarbeider.

Forsamtalen har følgende funksjoner:

Sikre at de som starter opp i gruppen så langt mulig vet hva de går til. Spesielt viktig har det vært å klargjøre for gruppedeltakerne at deltakelse nødvendigvis vil rippe opp i vonde opplevelser, og at de må være innstilt på å tåle dette som et ledd i prosessen.

Sikre at alle på forhånd kjenner til gruppereglene.

Sile ut dem som på grunn av psykisk tilstand, bruk av rusmidler, eller sviktende motivasjon, vil bli en så stor belastning for øvrige gruppedeltakere at de mister muligheten for å ha nytte av tilbudet.

Sile ut dem som ikke tilhører målgruppen.

Fremmøteoversikt og gruppemøtereferat:

Det blir ført fremmøteoversikt for hver gruppesamling.

Etter hver gruppesamling har gruppelederne et møte for å oppsummere det som har skjedd og for å notere stikkord. Det blir skrevet møtereferat i fri form etter hver gruppesamling.

Spørreskjema

Prosjektet har oversatt og tatt i bruk et spørreskjema som er utviklet av psykolog Birgitte Ahlgreen ved Center for evaluering i Århus, Danmark. Skjemaet omhandler vitale data, familliebakgrunn, samt deltagerens rolle som pårørende til sin syke mor/far både som barn, ungdom og voksen.

Selvvurderingsskjema:

Prosjekt Andungen har utviklet et selvvurderingsskjema som har blitt brukt overfor alle som gjennomfører basisgruppe. Skjemaet inneholder spørsmål om hvorfor man har blitt med i gruppetilbudet, og spørsmål om den mentalhygieniske effekten av å delta i gruppen. Skjemaet skal fylles ut til den siste oppsummerende samlingen i basisgruppen.


 

Rapporter

Prosjektgruppen utga i mars 2002 en rapport med resultatene og erfaringene fra den første basisgruppen i forprosjektet våren/høsten 2001.

I tillegg er det utarbeidet halvårsrapporter gjennom hele prosjektperioden. Disse vil etter hvert bli tilgjengelige her.

 


 

Forskningsveiledning

Forsknings- og Uviklingsavdelingen ved Sørlandet Sykehus har tilbud om forskningsveiledning. Vi ønsker å sette fokus på "voksne barn av psykisk syke" ved hjelp av best mulige forskningsmetoder, og nyter godt av veiledningen.