English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker


Hvorfor grupper?

Samtalegruppen har elementer som i utforskning og i mentalhygienisk forebyggende arbeide trolig gjør den å foretrekke framfor den tradisjonelle terapeut-klient og lærer-elev konstellasjonen.

Samtalegruppen:

 • stimulerer i større grad til personlig initiativ og ansvar.
 • gir større frihet til å observere.
 • gir større muligheter til å arbeide med mellommenneskelige vansker.
 • gir et større idetilfang.
 • gir større muligheter for følelse av felleskap og jevnbyrdighet.

Gruppe-spesifikke "kurative" faktorer:

 • Installering av håp når andre mestrer.
 • Universalisering (det er ikke bare meg).
 • Identifikasjon med andre.
 • Gjenopplevelse og mulighet for forståelse av gamle konflikter.
 • Altruisme (varme følelser øker med kjenneskap og nærhet).
 • Læring gjennom interpersonlig handling.
 • Gruppesamhold som motiverende faktor.
 • Letter møte med eksistensielle forhold (livet, døden, frihet, ansvar osv.).
 • Katarsis (følelser slipper til).
 • Rådgivning.