English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker

 

Her har vi listet opp linker til noen nyttige sider

http://www.morild.org
MORILD er en nettside som er spesielt beregnet for barn og unge som har en mor eller fra som er psykisk syk. Siden er også beregnet for andre barn og unge som ønsker å vite mer om temaet. Nettstedet inneholder også egne sider for voksne, både foreldre, fagfolk og andre. Siden har også en svartjeneste med fagfolk tilknyttet som vil gi svar innen en uke.

http://www.lpp.no
LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKIATRI (LPP) er en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre botilbud og bedre levekår generelt. LPP arbeider også for at de pårørende som har en unik erfaring, skal bli hørt, tatt med på råd og bli møtt med forståelse.

http://www.mentalhelse.no
MENTAL HELSE NORGE er en landsomfattende helse og sosialpolitisk bruker- og pårørendeorganisasjon med lag i alle landets fylker og lokallag i kommunene. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig. Mental Helse Norge er 25 år i 2003.

http://www.psykiskhelse.no/
RÅDET FOR PSYKISK HELSE er en humanitær organisasjon som arbeider for å fremme psykiatrisk forskning, opplysning og økt kunnskap om psykisk helse, bedre behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og tiltak i regi av brukerorganisasjoner.

http://www.psykopp.no
STIFTELSEN PSYKIATRISK OPPLYSNING selger informasjonsmateriell om psykiatri. Dette er en frittstående uavhengig stiftelse hvis formål er å fremme psykiatrisk opplysning. Stiftelsen utarbeider opplysningsmateriellet, som presenteres slik at fagstoffet er lett tilgjengelig for allmennheten i sin alminnelighet og overfor pasienter, pårørende og nærstående i særdeleshet.

http://www.psykiskhelsearbeid-nettbok.no
NETTSTEDET PSYKISK HELSEARBEID - Ide og ressursbok, er Fylkesmannen i Sør Trøndelag sitt nettsted om psykisk helsearbeid. Formålet med nettsidene er å bidra til at brukernes rettigheter og innflytelse ivaretas, sikre god kvalitet på tjenestetilbudet, utvikle gode modeller for tjenesteutøving og samhandling mellom aktuelle aktører, og å utvikle et mal for nettbasert informasjon.

"ROM" Agder - Råd og muligheter
ROMs hovedmålsetting er å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
ROM vil søke å bidra til utprøving av nye metoder på brukeres premisser, samt delta i en kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenester som er psykisk helse relaterte. Gjennom undersøkelser, synliggjøring og dokumentering av brukererfaringer vil senteret bygge opp systematisert kunnskap om behandling, opplevelser og erfaringer.