English  Norsk

 

Startside
Historie
Om Andungen
Om oss
Risikogruppe?
Hvorfor gruppe?
Om gruppene
Innsamling av data
Annen virksomhet
Kontakt
Linker

 

Samtalegrupper for voksne barn av psykisk syke

 

Ny bok ute 22.03.11:

Klikk her for å kjøpe

Psykisk sykdom hos mor eller far kan være en stor belastning når man er barn eller ungdom. Mange voksne sliter med ettervirkninger. Barn av psykisk syke er en av de største risikogruppene for utvikling av psykiske lidelser. Andungen tilbyr samtalegrupper for voksne som, i en kortere eller lengre periode av sin oppvekst, har hatt en psykisk syk mor eller far. Samtalegruppene er ment som et mentalhygienisk hjelpemiddel for å bearbeide en vanskelig oppvekst.

Andungen er også et redskap til å samle og formidle kunnskap.


Gruppebilde
 

Andungen er et samarbeidstiltak mellom Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand kommune og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) avd. Vest Agder.

 

Du er besøkende nr.
Treffteller
siden 27.11.03

Siden ble sist oppdatert 27.03.2011